Úgy gondolom, hogy a szabadegyetem még mindig népszerű az emberek körében. A részvevők saját maguk gazdagodása érdekében akarnak ismereteket gyűjteni, hogy azokat hasznosítani tudják továbbfejlődésük érdekében. A Szabadegyetem.com tanácsadó Kft. alapításával célom elsősorban az ismeretterjesztés volt, amely legfőképpen az egyén motivációjára, önbizalma növelésére irányul.

Manapság egyre jobban megfigyelhető a humanisztikus gondolkodás eredményeként az, hogy az ember értékesebb lett számunkra. Szerencsére sokan vannak már azok, akik egyetértenek azzal a trenddel, amely azt igazolja, mennyire fontos a példamutatás, az ember érték- és szabályrendszerének felismerése, megértése, amely természetesen együtt jár az érzelmi intelligenciájának, pénzügyi intelligenciájának,  és tehetségének, szakmai tudásának fejlesztésével is. Az intelligens ember azt is elismeri, hogy az a leghatékonyabb  személyes "márka", amely az egyén valós értékeire, személyiségére épül, tükrözve kreativitását, képességeit, szakmaiságát, elgondolásait.

A fentiek érvényesek a cégtulajdonosokra, de még a művészekre, alkotókra is. Mivel akkor hiteles az arculat, ha a tulajdonos eredeti legbelső világának tartalmát jeleníti meg, ezért a szakmai tudása fejlesztése mellett, megjelenésének minőségére, személyiségtípusát figyelembe véve, épp úgy fontos odafigyelnie. Hasznos, ha tudjuk, minden választás - akármilyen minőségű is - irányt ad a stratégiánknak, a stílusunk megjelenési formájának - minden téren. A célpiacunk számára megbízhatónak kell, hogy látszunk, amit a legnagyobb hajtóerőnek mondanak a marketing szakemberek, a márkánk terjedése érdekében.

A Szabadegyetem.com tanácsadó cégem programjai segítenek Önnek abban, hogy egyre hitelesebben fejezhesse ki önmagát, megelevenítve azt a kreatív erőt, életvidámságot, amivel eredendően rendelkezik.

 

Tanácsadói fejlesztő és szervező tevékenységünk:

Világossá vált számomra, hogy egyre többen vannak azok is, akik szeretnének olyan életet élni, ahol nincs szükség a játszmákra (megjátszásra), ahol nyíltan és biztonságosan felvállalhatják önmagukat. Örömmel látom, hogy egyre jobban növekszik azoknak a tábora is, akik szívesen élnének feszültségmentesebb, tartalmasabb minőségi életet. Szívesen teremtenek, tartanak fenn értékálló környezetet. Én őket szeretném megszólítani.

Sok éve folytatok már kutatást abban a témakörben, hogy: "Mi akadályozzSzabadegyetema meg az embert a teljes gazdagsága elérésében?" Külkereskedelmi és a pszichológiai tanulmányaim során megfigyelhettem a különböző világokat, szemléleteket. Sokat segített ez nekem a többdimenziós látásmódom kialakításában. A változatos életélményeim során már sok mindent átéltem, megtapasztaltam. Célom, hogy a mindezen tapasztalatok által letisztult gondolatok és életérzések folyamán kialakított tudásom megosszam másokkal is a programjaimon, írásaimon keresztül. 

Amint már ezt említettem nagy örömömre szolgál, hogy egyre többen felismerik, megértik: a személyiség értékességének növelése, ezzel együtt fejlesztése nagyon fontos feladatuk. Ők már tudatosan tervezik az életprogramjukat, új életstílusukat, hiszen valóban meg akarják élni a szabadságukat, minőségi életüket. Így ennek eredményeképpen egyértelmű számukra az a cél is, hogy felfedezzék, stabilizálják saját magukban és a másik emberben a tehetséget, egyediséget, értékeiket. Fontossá vált számukra még az is, hogy folyamatosan fejlesszék érzelmi- és pénzügyi intelligenciájukat, kommunikációs stílusukat, hogy fenntartsák alkotó lelkesedésüket, életkedvüket,  jóllétérzésüket. 

 

E cégfilozófiai megállapítás után most térjünk át a pontos célkitűzéseimre.

A tartós cél, amit a Szabadegyetem.com Tehetségkutató, Személyiségfejlesztő és Tanácsadó Kft. követ, és amiben segíti a részvevőket:

  • Egyediség és egyéniség kiteljesítése – én(ön)tudatosság;
  • Eredeti arculat kialakítása – valós, hiteles önkifejezés;
  • Biztonságérzet, határozottság – belső alapok megszilárdítása;
  • Siker- és hatékonyságnövelés – énkép, énmárka kiépítése, pályaválasztás, vállalkozásfejlesztés;
  • Az emberi viselkedés megértése – kommunikáció;
  • Kreatív életerő, intuíció – motiváltság fejlesztése;

 

Összefoglalva:

Programjaim 4 fontos témakörre épülnek. Ezek a következők:

  1. Énkép, énmárka, cégmárka kialakítása - eredeti arculattervezés
  2. Stíluskommunikáció fejlesztése
  3. Érzelmi intelligencia fejlesztése 
  4. Pénzügyi intelligencia fejlesztése

Célom az optimista életszemlélet megerősítése mellett még az is, hogy biztassam az embereket arra, ismerjék meg minél jobban önmagukat, és hogy felhívjam a figyelmet az önállóság, öngondoskodás, igényes megjelenés hasznosságára is.

 

Szívesen fogadom a programjainkon való részvételét.  

 

Dobó Mariann
Tulajdonos, ügyvezető igazgató

Interjú Dobó Mariannal: http://szabadegyetem.com/content/interju-dobo-mariannal