Döntéshozás pszichológiája - interaktív előadás

Döntéshozás hatékonyságának növelése

 

Az előadás célja: Érzelmi- és pénzügyi intelligencia fejlesztése

Mindennapjainkban számos döntést hozunk, melyek hatással vannak egyéni és üzleti céljaink elérésére egyaránt. Döntéseink alapvetően a gondolkodásmódunkat, érzelmeink minőségét, pénzhez, vagyonosodáshoz való hozzáállásunkat  is tükrözik. Annak megítélését, hogy melyik döntés tekinthető jónak, és melyik rossznak számos pszichológiai kutatás vizsgálja. Sőt a jóról és rosszról alkotott felfogásunk is lehet téves a számunkra rendelkezésre álló információk minősége szerint. Döntésnek tekinthető az a helyzet, amely során alternatívák közül választunk. A döntést információkra alapozzuk: a számunkra lehetséges - szituációtól függő - legnagyobb hasznosság elérésére törekedve.

A nagyobb szaktudású és magasabb érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek valahogy mintha mindenben jobbak lennének. Ezt támasztják alá azok a kutatások is, melyeknek eredményei szerint nemcsak az iskolában teljesítenek jobban, de jobb munkahelyük, több fizetésük, hosszabb életük is lesz, mint a kevésbé intelligens társaiknak. Ráadásul a párválasztásban is sikeresebbek lesznek. Látszólag egyszerű a képlet: az értelmesebb, érzelmileg intelligens emberek - jobban átlátva az összefüggéseket - optimálisabban fel tudják használni az élet által kínált lehetőségeket, jobban tudnak mérlegelni, dönteni. A pénzügyi intelligenciájuk is fejlett.

Mivel az élet által „kínált” problémák, feladatok legtöbbje nagyon homályos körvonalakkal jellemezhető, ezért az önismeret által kínált felismerések mindig hasznosak az üzleti életben tevékenykedők számára is.

Vajon Ön is helyesebben tudna dönteni, ha az érzelmi- és pénzügyi intelligenciáját folyamatosan fejlesztené?

A fenti- és számos más kérdésére is megtalálja a választ ’A döntés pszichológiája’ című interaktív előadáson. A résztvevők megérthetik, hogy: milyen módszerek segítik a döntéshozatali folyamatokat, és felfedezhetik az azt befolyásoló, esetenként torzító tényezőket is, melyek sikereiket késleltethetik. A felismeréseik által elősegíthetik döntéshozataluk színvonalának emelését. Mivel ezen az interaktív előadáson választ kaphat számos más kérdésére is, éppen ezért bátorítunk mindenkit arra, hogy fogalmazza meg azt a kérdését, amely jelenlegi életszakaszában a legjobban foglalkoztatja! Ennek megfigyelésével képessé válik még tudatosabban haladni mind magán- mind üzleti útján.

Programcsomagok összeállításánál minden esetben a területi értékesítési igazgató vagy cégvezető igényeit vesszük figyelembe, segítve őt céljai elérésében, problémája megoldásában.

Összefoglalva:

» Célcsoport: vezetők - cégvezetők, döntéshozók, területi igazgatók.

» A motiváló előadás fő célja: Érzelmi- és pénzügyi intelligencia fejlesztése, vezetői készségek- szemléletmód fejlesztése, személyes hatékonyság növelése.

  • A vezetők döntéshatékonyságának növelése

  • Érzelmi tudatosságuk kialakítása

  • Személyes kompetenciájuk erősítése

  • Pénzügyi személyiség tudatosítása

  • Motiváció

Részletes program kialakítása igény szerint.

Mivel a konzultáció/előadás egyéni igényekre szabott és a kitűzött célok is befolyásolják, ezért az egyeztetés feltétlen szükséges. Igényeinek figyelembe vételével tudunk pontos árajánlatot adni. Érdeklődését szívesen fogadjuk. Kérjen tőlünk árajánlatot speciális proglémájára!

 

Milyen formában történik a tanácsadás?

  • Egyéni konzultáció
  • Egy napos interaktív előadás/foglalkozás:
  • Interaktív előadás

A számlán a következő TEÁOR szám szerepel: „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” 

Az együttműködésre irányuló programjainkra szeretettel várjuk az Ön érdeklődését, részvételét is.
Kérjen tőlünk időpontot, hogy egyeztetni tudjuk az igényeket, szükségleteket!

A lenti űrlap használatával kérdéseket tehet fel, vagy jelentkezhet konzultációra.

http://szabadegyetem.com/kapcsolat