Mit jelentenek az anyagi javak az egyén és a család számára?

30 November 2016 |

„A pszichológia szempontjából annál, hogy egy viselkedés veleszületett vagy tanult, sokkal érdekesebb, hogy mi az adott viselkedésnek az adott környezetén (a kontextuson) belüli szociális, neveltetésből adódó jelentése és célja. A birtoklás más is, mint a birtokos személyéhez kötődő jelenség, mivel sosem lehetünk kizárólagos tulajdonosai valaminek anélkül, hogy ezt mások figyelmen kívül hagynák.

Tehát a tulajdonlás társas jelenség.

A tulajdonos és tulajdona közötti birtokviszony mindig érint másokat is, akik elfogadják és tiszteletben tartják e viszonyt. Az, hogy hogyan vélekedünk a tulajdonviszonyról, és egyáltalán mit jelent számunkra a luxus, a fényűzés,  és hogyan alakulhat ki a tulajdon védelme, függ a közösség szokásrendszerétől, pontosabban a közösség szabály- és értékrendszerétől. Hiszen mindezt magában foglalja az a magatartásminta, attitűd, amit egy-egy élethelyzetre automatikus válaszként adhatunk. Ez tehát a közösség minden tagja számára közös reakció. A közösség, ebben az esetben a társadalom legkisebb egysége a család.

Összefoglalva tehát: annak megértésére, hogy mit jelentenek az anyagi javak az egyén és a család számára, függ a velünk kapcsolatos társadalmilag megosztott nézetektől, értékítéletektől is. Egy egyszerű példa erre, amely valószínűleg a kollektív tudattalanban is kellőképpen rögzülhetett, a protestáns erkölcsi normák irányította életvitel, amely tiltotta a személyes luxust, és egyfajta puritán életvitelt támogatott. Megfigyelhetjük, hogy kezdettől fogva felfedezhető egyfajta ambivalencia a luxuséletmódhoz való viszonyban. Ezen tiltott dolgok utáni vágy, a jólét igénye (szükséglete) okozta bűntudat, és az ezzel járó félelem igencsak romboló hatásúvá tud válni, és le is tudja tiltani azt az ösztönös viselkedési módot, amely által az anyagi javakat egészséges módon tudjuk gyűjteni és megtartani. Tudniillik, ezzel az életmóddal kapcsolatos ambivalencia, kettős érzelem, okot adhat a szélsőséges megnyilvánulásokra, amelyekre folyamatosan felhívom e könyvben a figyelmet.

 

Luxus vagy fényűzés?

Ha szemantikailag vizsgáljuk a luxus és a fényűzés szavakat, az ambivalencia (a két ellentétes érzelem) itt is felfedezhetővé válikA fényűzés és a luxus (a luxus latinul fény) jelentésének körüljárását az olvasóra bízom, viszont tény, hogy egy egészséges derű, boldogság és békés nyugalom akkor képes manifesztálódni (megjelenni), ha a pesszimista, negatív érzelmeinket felfedezzük az anyagi javakkal kapcsolatban, és jól megfigyelve azokat, dolgozunk az ügyön, hogy eltűnjenek. Ezzel együtt engedjük be a fényt, a luxust az életünkbe! Semmiképpen se űzzük el a fényt, főleg, ha kellemes! 

 

A valós jóllét érzése, az anyagi jólét megléte akkor lesz képes kiteljesedni, ha a múlt elavult rendszerét képesek leszünk megszüntetni. Bár már azt is tudjuk, hogy  az egyén és a család számára a vagyonosodást érintő érzelmek megértése függ a velük kapcsolatos társadalmilag megosztott nézetektől, értékítéletektől is.

Áttörés könyv szerzője

http://szabadegyetem.com/content/attores-2-kiadas

 

Érdekesnek vagy hasznosnak találta a cikket? Ha igen, akkor iratkozzon fel a Szabadegyetem blogértesítőre, így biztosan értesül a legfrissebb pszichológiai témájú cikkekről, programokról.

 

Fotó forrás: itt